ข้อมูล eBook

ชื่อ: Flash CS5 basic

ผู้แต่ง: อิศเรศ  ภาชนะกาญจน์

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรียนรู้ทุกฟังก์ชันในการทำงาน วาดชิ้นงาน ทำซิมโบล สร้างงาน Animation และ Multimedia ด้วย ขั้นตอนการทำงานที่เข้าใจง่าย และทำตามได้จริง